Privacy Policy

Privacyverklaring

Different Doors B.V., gevestigd aan de Randweg-Zuid 28, 6021 PT te Budel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Hoe kunt u ons bereiken?

Randweg-Zuid 28
6021 PT  Budel
0495 470 000 | www.differentdoors.nl | info@differentdoors.nl

Privacyverklaring

Wij als Different Doors B.V. nemen de bescherming van persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers zeer serieus.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De onderstaande persoonsgegevens worden door ons verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom hebben wij die gegevens nodig?

 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om een eventuele nieuwsbrief te verzenden indien toestemming gegeven.
 • Different Doors B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Different Doors B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Different Doors bewaart uw persoons- en contactgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoons- & Contactgegevens
De bewaartermijn bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan uw aanvraag te voldoen, bijvoorbeeld om met u in contact te komen en eventueel daarna voor de uitvoering van onze diensten. Wij registreren en verwerken uw persoons- en contactgegevens om u te kunnen informeren over onze producten, het beantwoorden van uw vraag en/of het maken van een afspraak aan huis en/of de uitvoering van één van onze diensten.

Uw e-mailadres gebruiken wij daarnaast voor een bevestiging van een gemaakte order en voor het informeren van onze diensten indien u daar toestemming voor heeft gegeven. De bewaartermijn bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan uw initiële (aan)vraag te voldoen.

Indien u een aankoop doet bij Different Doors bewaren wij uw persoons- en contactgegevens zolang als nodig is voor de gehele uitvoering en afwikkeling van deze aankoop. De bewaartermijn bedraagt in dit geval tenminste de geldende garantietermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Different Doors gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:

 • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
 • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Different Doors en de persoon in kwestie; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Different Doors B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

 1. Functionele cookies
  Deze cookies zijn momenteel nodig om een website te laten werken. U gaat door het bezoeken van www.differentdoors.nl automatisch akkoord met deze soort cookies.
 2. Analytische cookies
  Hiermee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Google heeft hierbij geen toestemming  de verzamelde analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. U gaat door het bezoeken van www.differentdoors.nl automatisch akkoord met deze soort cookies.
 3. Tracking cookies
  Deze cookies worden gebruikt voor onze remarketing doelen van Google adwords en de Facebook pixel. Voor deze cookies is het nodig om toestemming te geven.

Wil je meer informatie over Cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via info@differentdoors.nl. Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Different Doors B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@differentdoors.nl.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Different Doors B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. We adviseren dan ook regelmatig op deze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 01-09-2022.