Service en onderhoud

Service en onderhoud: ook daarvoor moet u bij Different Doors zijn

Bij Different Doors begrijpen we dat de keuze voor een bedrijfsdeur of garagedeur, lang niet altijd een gemakkelijke keuze is. Wij denken daarom graag met u mee. Van ons kunt u persoonlijke aandacht verwachten, plus een advies op maat.

Different Doors vereenvoudigt en begeleidt het keuzetraject en neemt u het totale installatieproces uit handen. In het voortraject wordt uw situatie nauwkeurig bekeken, er wordt een 3D-schets gemaakt van uw situatie en uw gewenste deur en de eventuele staalconstructie worden perfect ingemeten. Op het moment dat de deur gemonteerd is, zorgt Different Doors voor een goede na-service, waarin naar wens de jaarlijkse controles en het onderhoud worden meegenomen. De specialisten van Different Doors voeren dan ieder jaar de wettelijk verplichte Arbokeuring uit, evenals het benodigde onderhoud. Na de keuring krijgt de deur niet alleen een keuringssticker, er wordt ook een rapport opgemaakt met daarin informatie over wat, wanneer en door wie de deur is getest.

Different Doors kan onderhoud plegen en schades repareren aan elk type bedrijfsdeur. Binnen een dag wordt de deur gerepareerd en teruggehangen.

Garantie particulieren:
Different Doors biedt tien jaar garantie op alle garagedeuren. Ook eventuele schade of slijtage valt hieronder.
Hoe robuust de deuren ook zijn, Different Doors kan niet garanderen dat er nooit iets kapotgaat. Wat we wel kunnen, is ervoor zorgen dat schades en storingen snel worden opgelost. In spoedgevallen vindt reparatie of vervanging – indien mogelijk – plaats binnen 24 uur.

Service en garantie bedrijfsdeuren:
De deur is uw toegang tot uw bedrijf. En die deur kunt u geen dag missen! Different Doors begrijpt dat als geen ander. Mocht zich een mankement voordoen aan uw bedrijfsdeur, dan staat Different Doors zeven dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ook voor deuren die niet door ons zijn geleverd.
Different Doors biedt een jaar garantie op alle overhead bedrijfsdeuren.

Different Doors
Average rating:  
 0 reviews