Samen innoveren

Innoveren en duurzaamheid zijn twee vooraanstaande pijlers binnen Different Doors. Middels een financiële steun van de Europese Unie kan Different Doors hierin doorgroeien. Interreg stimuleert, middels het CrossRoads2 project,  in duurzame grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven. Deze samenwerking heeft geleid tot een mooi project met een ketenorganisatie, met als doel circulair ondernemen.